Checkout

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩmTạm tính
NGUYÊN KHỐI ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO (Cấy trong bình Hàn 2.5 lít, dùng ngâm rượu)  × 12,600,000
Tạm tính2,600,000
Giao hàng
Tổng2,600,000
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên toàn bộ trang web này và cho các mục đích khác được mô tả trong chính sách riêng của chúng tôi. chính sách riêng tư.

Shopping Cart

1900 633 850

vietfuji68

0983787935